Wat doen bij overlijden?

 

 

Wanneer iemand binnen de familiekring komt te overlijden, ontstaat vaak een gevoel van er moet nu direct heel veel geregeld gaan worden. Feitelijk is dit niet nodig, het is ook niet altijd verstandig. Overlijden is een emotionele gebeurtenis, soms ook na een lang ziekbed, ook een vermoeiende tijd. Als u het overlijden eerst onderling wilt bespreken en even tot rust wil komen is dit de eerste paar uur geen enkel probleem.

 

Nadat u familie en bekenden heeft ingelicht over het overlijden, dient u als eerste de huisarts te bellen. De huisarts of een plaatsvervanger zal langskomen om het overlijden officieel vast te stellen. Tijdens deze vaststelling zal hij/zij proberen na te gaan wat de oorzaak van het overlijden is. Van deze vaststelling van het overlijden zal een officieel document opgemaakt worden. Dit noemt men ‘Verklaring van Overlijden’ Deze verklaring zal de arts achterlaten bij de nabestaande. Zonder deze verklaring mag er nog niets met de overledene gebeuren.

 

Nadat de (huis) arts geweest is, komt de volgende stap. Wie laten we de uitvaart verzorgen? Of wat zouden we eigenlijk zelf willen en kunnen regelen en wat door iemand anders? Wees u ervan bewust dat u zelf heel veel mag en kan regelen. Als de overledene lid was van een uitvaartvereniging of verzekering, zoals bijvoorveel Monuta, Yarden, Ardenta enz.  kan niemand u verplichten ook hiermee zaken te doen. Zie hiervoor ook informatie over vereniging of verzekering. Wil u de uitvaart laten regelen door iemand anders dan de uitvaartorganisatie waar de overledene bij aangesloten was is dit geen enkel probleem.

 

Het is dan verstandig om de uitvaartverzorger te bellen met het vraag of deze in staat is u te begeleiden bij het regelen van de uitvaart. Mocht u mij in willen schakelen als uitvaartverzorger voor de uitvaart dan informeer ik namens u de uitvaartorganisatie of vereniging waar de overledene bij aangesloten was.Wanneer u besluit mij als uitvaartbemiddelaar in te schakelen, spreken we af wanneer ik bij u langs zal komen. Dit kan heel snel maar als u dit wenst ook een paar uur later.

 

Wanneer ik bij u langs kom wordt in alle rust de dingen besproken. Uiteraard eerst de zaken die als eerste moeten gebeuren maar ook welke zaken nog wel even kunnen wachten.

 

Hierbij kunt u denken aan onder andere de volgende zaken”:

- Zijn de wensen van de overledene met betrekking tot de uitvaart bekend?

- Wanneer wilt u dat de laatste verzorging plaats vind, direct of later?

- Welke kleding wilt u dat de overledene draagt?

- Hoe wilt u dat de overledene wordt opgebaard, op bed of in een kist?

- Wordt de overledene gecremeerd of begraven?

- Wilt u tussen het overlijden en de uitvaart de overledene nog bezoeken of niet?

- Wilt u rouwkaarten versturen? Zo ja is er een adressenlijst?

 

Wilt u dat de overledene wordt opgebaard in een kist, dan zullen we moeten bespreken welke kist u wilt voor de overledene. Wordt de overledene bijvoorbeeld opgebaard op bed, dan kan ook op een later tijdstip worden besloten welke kist u wilt.

Afhankelijk van het tijdstip van overlijden kan de keuze voor de kaart en de tekst voor de kaart ook de volgende dag besproken worden.

 

De dag en tijdstip van de uitvaart dient wel al in verband met reserveringen vrij snel bekend te zijn echter de inhoud van de uitvaart kan de dag ervoor ook nog prima geregeld worden.Eigenlijk is er geen reden om bij een eerste bezoek direct alles met u te regelen. Er komt door het overlijden al zoveel op u af, emoties maar ook soms een soort van roes waar u zich in bevind. Daarom vind ik het vanzelfsprekend om vaker bij u langs te komen om zaken te bespreken die op dat moment noodzakelijk worden.

 

Om op deze site alles te beschrijven van wat er allemaal besproken en geregeld moet worden tussen het moment van overlijden en de uitvaart wordt wel erg veel. Het belangrijkste vind ik dat u de tijd krijgt om het op uw eigen manier te kunnen organiseren zonder al te veel druk van buitenaf. Zoals ik al eerder op deze site schreef, het afscheid nemen is een eenmalige gebeurtenis dit kan je niet ‘even’ over doen. Dus het is uitermate belangrijk om de tijd te nemen waar dit ook mogelijk is.

06 - 53954008

Henk van der Gaarden  De Eik 183  3224 TB Hellevoetsluis  Tel: 06- 5395 4008  

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now